هر چی فکر می‌کنم یادم نمیاد اون موقع چطور با توییتر آشنا شدم و اومدم ثبت نام کردم.