امروز دوباره همه جا سفید شده. یه برف قشنگی می‌باره که نگو.