صحبت‌های کلینتون در مور فلسطینی‌ها رو توی آیپاک ببینید! این بشر بدجوری خطرناکه. دریغ از یه ذره شرافت!