این مقاله رو در مورد سیاست‌های جنگ‌طلبانه کلینتون بخونید: https://t.co/NjICgI1ziR https://t.co/kHC29P3Lzg