از مقایسه تعداد واکنش‌ها به پست‌ها مختلف میشه به این نتیجه رسید. به ویژه پست‌هایی که ناراحت‌کننده هستن.