حملات بروکسل بهترین هدیه به جمهوری‌خواه‌های آمریکا بود. در کل اتفاق‌های این طوری همیشه به نفع محافظه‌کارها و افراطی‌هاست.