لعنت به این محدودیت کاراکتر توییتر. حداقل دیگه لینک و عکس رو نباید از تعداد کاراکترها کم کنه.