User avatar

باورم نمیشه سه ماه از ۲۰۱۶ گذشته. چرا زندگی این طور رو دور تنده؟ بعضی وقت‌ها آدم رو کلافه می‌کنه.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10