باورم نمیشه سه ماه از ۲۰۱۶ گذشته. چرا زندگی این طور رو دور تنده؟ بعضی وقت‌ها آدم رو کلافه می‌کنه.