امولاتور اندروید هم بهتر شده ولی هنوز هم Genymotion یه چیز دیگه است.