پیشرفت تکنولوژی خیلی هیجان‌انگیزه. این روزها چیزهایی دارن ممکن میشن که تا چند سال پیش حتی نمی‌شد تصورشون کرد.