سندرز تو واشنگتن هم با اختلاف زیاد جلو افتاده. ۷۶ به ۲۴. تفاوت caucus و primary این جور جاها مشخص میشه.

2015-2016 Mokum.place