واشنگتن ۱۰۱ delegate داره. برد سندرز می‌تونه اوضاع رو عوض کنه.