همون طور که پیش‌بینی می‌شد سندرز هاوایی رو هم با اختلاف زیاد برد.