Tay کار مایکروسافته. قرار بود از حرف زدن با آدم‌ها یاد بگیره و خودش توییت کنه. همین باعث شد که در کمتر از یه روز به اون وضع بیفته.