تفاوت پوشش خبری بردهای کلینتون و سندرز تو ایالت‌های مختلف تو رسانه‌های خبری به شدت مشخصه! خیلی جالبه.