اینجا آمار خودکشی دانشجوهای کارشناسی بالاست. بعد موقع امتحان‌ها که میشه برنامه‌های شاد و مفرح میذارن که ملت خودکشی نکنن. خب فشار رو کم کنید!