اینجا به عنوان یه خارجی، احترام و امکاناتی داری که تو کشور خودت به هیچ وجه نداری. بعضی وقت‌ها تو ایران بیشتر احساس عدم تعلق داشتم تا اینجا.