تازه مشکلات ایرانی بودن و پاسپورت ایرانی داشتن اینجا هم دست از سر آدم برنمی‌داره. یکی از بهترین موقعیت‌های زندگی‌م رو از دست دادم... ۱/۲