چون ویزای آمریکام دیر اومد. ویزایی که برای بقیه کشورها حداکثر چند روزه صادر میشه برای ما ۴ ماه طول می‌کشه. ۲/۲