مریم به نکته خوبی اشاره کرد. سیستم ویزای آمریکا این طوریه که برای همه شهروندان یه کشور شرایط یکسان داره. مثلاً برای ما ایرانی‌ها... ۱/۲