این قدر در مورد Firebase شنیدم که تصمیم گرفتم بشینم یاد بگیرم. برای اندروید. از امروز شروع می‌کنم.