این رسم مسخره گفتن اسم آهنگ‌ساز یا تنظیم‌کننده تو آهنگ‌های پاپ ایرانی هنوز ور نیفتاده؟!