خواب حال آدمو خیلی خوب می‌کنه. ولی بعضی وقت‌ها وضع این قدر خرابه که اصلاً‌ خوابت هم نمی‌بره.