هر وقت شدت خستگی فشار میاره و خیلی زود می‌خوابم بعد از یکی دو ساعت بیدار میشم و دیگه خوابم نمی‌بره. بدم میاد از این وضعیت.