تا قبل از اینجا اومدن و تصمیم به تلاش برای یادگیری عربی امروزی، هیچ ایده‌ای نداشتم که چیزی که ما می‌دونیم چقدر با عربی امروز متفاوته.