دیروز دما تا ۲۱ درجه رسید. الان دوباره سرد شده و قراره برف بباره. آب و هوای این طوری رو دوست دارم.