انتشار اسناد محرمانه بهترین اتفاق ممکنه. دولت‌ها و سیاست‌مدارها بیجا می‌کنن که اطلاعات رو از مردم مخفی می‌کنن یا زیرآبی میرن.