همین که احتمال بازگشت احمدی‌نژاد هم مطرح شده می‌تونه دلیل کافی باشه برای این که تو فکر بیرون زدن از ایران باشید.