یعنی واقعاً ملت پا شدن رفتن جلوی سفارت روسیه که دختر روس بگیرن به اضافه ۱۵ هزار دلار و تابعیت روسیه؟