میلان این قدر ضعیف شده که دیدن بازی‌هاش رو اعصابه دیگه. حیف اون میلان قدیم.