خواب تاثیر عجیبی تو حل مشکلات برنامه‌نویسی داره! دو ساعت فکر می‌کنی یه مشکل حل نمیشه. می‌گیری می‌خوابی صبح که بیدار شدی تو ده دقیقه حل میشه!