این همه سال از فایرفاکس استفاده کردم. مهمترین دلیلش هم extenstionها بودن. اگه قرار باشه این قضیه تغییر کنه، به طور جدی به مهاجرت فکر می‌کنم.
من هم ‎- Mamad
باباجان ویوالدی نصب کن. ‎- mairyland
ضمن اینکه قضیه اکستنش‌ها چیه؟ ‎- mairyland