این همه سال از فایرفاکس استفاده کردم. مهمترین دلیلش هم extenstionها بودن. اگه قرار باشه این قضیه تغییر کنه، به طور جدی به مهاجرت فکر می‌کنم.
من هم ‎· Mamad
باباجان ویوالدی نصب کن. ‎· mairyland
ضمن اینکه قضیه اکستنش‌ها چیه؟ ‎· mairyland