چند روز دیگه معلوم میشه نویسنده این مطلب روزنامه جوان نفوذی بوده و چون دیگه الان تو دوران طلایی نیستیم به جای آویزون کردنش، حصرش می‌کنن.