توییت با موبایل خطر اشتباه نوشتن رو به شدت افزایش میده! هنوز هم از کیبورد تاچ بدم میاد.