امیدوارم یه عده با دیدن این عکس تحریک نشن که بگردن پیداش کنن و با سنگ بکشنش. https://t.co/4eqanH7Df2