معلومه ملت بدجوری به تلگرام معتاد شدن! یاد پست‌های توییتر افتادم وقتی فرندفید داون می‌شد. یا پست‌های فرندفید وقتی توییتر داون می‌شد!