بالاترین حد خستگی برای من وقتیه که نمی‌تونم از رو صندلی پاشم و برم تو تخت. مثل الان. هی وقت تلف می‌کنم :))