بیشتر دخترا رو نمیشه درک کرد. یعنی در لحظه نمی‌تونی بفهمی چی می‌خوان یا چی تو سرشونه. ممکنه هر چیزی باشه!