همین طور طرف دیگه تو رو یه موقعیت صد در صد نمی‌بینه. همین باعث میشه که به دست و پا بیفته.