می‌خوام یه Board Game بخرم. بین Carcassonne و Stone Age شک دارم. دومی رو بیشتر دوست دارم ولی خیلی پیچیده‌تره.