به نظر می‌رسه نظر جمع اینه که پرسپولیس می‌بره. خودم شخصاً فکر می‌کنم استقلال می‌بازه :دی