بازیگرهای شهرزاد این قدر پول می‌گیرن که ۴ روز دیگه سرطان ریه گرفتن خرج دوا درمونشون بشه؟ چقدر سیگار می‌کشن اینا!