متاسفانه بعضی‌ها نمی‌تونن! https://t.co/03EumPwQjG