با همه هم معامله می‌کنم. کار خودم رو هم پیش می‌برم. بعد یهو طوری بازی رو می‌برم که اصلاً نمی‌فهمن از کجا خوردن :))