من همیشه عاشق برد گیم بودم و هستم. ایران بودم پایه نداشتم. اینجا بچه‌ها بدجوری پایه هستن. وسط امتحان‌هاشون میان می‌شینن بازی می‌کنیم :))