حس و هیجان سفارش دادن یه چیز تازه خیلی خوبه. نمی‌تونی صبر کنی تا برسه!