Avatar for pedram
طرفداری پیج پولیتیکو از کیلنتون دیگه این قدر رفت رو اعصاب که آنلایکش کردم. تیترهای جانبدارانه و بعضاً خلاف واقعیت می‌زنه.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place