Avatar for pedram
طرفداری پیج پولیتیکو از کیلنتون دیگه این قدر رفت رو اعصاب که آنلایکش کردم. تیترهای جانبدارانه و بعضاً خلاف واقعیت می‌زنه.

2015-2018 Mokum.place