بعد از برد کلینتون تو نیویورک، خیلی از طرفداران سندرز میگن که اگه کلینتون نامزد بشه بهش رأی نمیدن و در نتیجه شانسی در برابر ترامپ نداره.