چقدر دلم برای دورهمی‌ها و ساز زدن‌هامون تنگ شده. بچه‌ها امروز یه ویدئو فرستادن کلی دلم هواشونو کرد.