یه عده به مهناز افشار حمله کرده بودن چرا برای امید کوکبی ننوشته، حالا که نوشته یه عده دیگه میگن کوکبی به پست تو که عروس رامینی نیاز نداره!
بخدا اینا دله دیوونن -_- ‎· شرجیــ نشین ™